Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0981 228 533
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

ANTI - STRESS CHICKEN

Mô tả: 
BỔ GAN - GIẢI ĐỘC - LỚN NHANH
- TCCS 40:2013/HN
Loại sản phẩm: 
Chất bổ
Nội dung: 

Dạng bào chế: Dạng dung dịch
1. Thành phần: cho 1000 ml sản phẩm
Sorbitol 70 (min);…………450.000 mg
Lysin (min):……………...20.000 mg
Methionine (min):……...20.000 mg
Acid formic (min) ………20.000 mg
Vitamin B1 (min):………...5.000 mg
Vitamin B6 (min): ………………30 mg
Vitamin B12 (min): …………… 20.000 mg
Enzyme tiêu hoá
2. Công dụng:
+ Với tất cả các vật nuôi:
• Kiểm soát tử vong ở thời kỳ thú non
• Khắc phục và vượt qua sự ốm yếu do thời tiết nóng cho gà và chim mới bắt về
• Tăng cường khả năng miễn dịch và phòng bệnh
• Tăng cường khả năng tiêu hoá và chuyển hoá thức ăn
• Phục hồi sức khoẻ của vật nuôi sau khi chủng vacxin, khi vận chuyển, thay đổi chỗ nuôi hay bị nhiễm trùng và ký sinh trùng.
+ Đặc biệt: phòng bệnh Gumboro
3. Cách dùng:
Hoà vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn với liều: 1-2 ml/10kgTT, trong 5-10 ngày.
• Gia cầm, gà, vịt ngan, chim cút: 2-3 ml/lít nước uống.
• Trường hợp Gumboro gia cầm: cho uống trực tiếp theo liều 1ml/ 2kgTT
Quy cách: chai: 50ml; 100ml; 500ml.
Composition: 1000ml
Sorbitol 70 ……………………450.000 mg
Lysin …………………………...20.000 mg
Methionin ……………………...20.000 mg
Acid formic ……………………20.000 mg
Vitamin B1 ……………………...5.000 mg
Vitamin B6 …………………………30 mg
Vitamin B12…………………... 20.000 mg
Enzyme
Indications:
+ All animal:
• To control earl ago mortality
• For better immunisation and prevention
• For better digestion and feed convertion
• Control of stress caused by vaccination, transportation or infection of bacterial and parasitic infections
+ Particularty: Symptomatic prevention and treatment of gumboro diseases.
Dosage and administration:
Mix product in feed or drinking water for 5-10 days with dose 1-2ml/10kg bw.
• Poultry, duck, birds: 2-3ml/liter of drinking water
• In case of gumboro: Direct oral administration with dose 1ml/2kg bw
Bottle of : 50ml, 100ml; 500ml

Sản phẩm liên quan

CẦM MÁU NHANH - TCCS 40:2013/HN
HẠ SỐT NHANH - MIỄN DỊCH CAO - GIẢI NHIỆT NHANH -TCCS 108:...
ÚM GÀ VỊT SIÊU TỐC - TCCS 108:2013/HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 56 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO