Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0983 724 904
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

Đặc sản thịt sấy khô HC

Mô tả: 
Đặc sản thịt sấy khô HC
Loại sản phẩm: 
Thực phẩm hữu cơ - Ahafood
Nội dung: 
Thành Phần: Thịt nạc của Lợn nuôi theo phương pháp vi sinh đạt tiêu chuẩ Hữu Cơ.
Gia vị mắc khén , bột ớt, hạt dồi, tỏi tươi.
Số công bố: 1569/2017/YTHN - XNCB.
Hướng dẫn sử dụng : Có thể ăn ngay hoặc hấp qua lò vi sóng.
Trọng lượng : Ghi trên bao bì.
Hạn sử dụng:  in trên bao bì

Sản phẩm liên quan

Xúc Xích Good 3T 200G
Xúc Xích Good 3T 500G

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO