Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0981 228 533
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

HN – AMIULO

Mô tả: 
KÍCH SỮA NHIỀU-CON MẬP HƠN
- TCCS 90;2013/HN
Loại sản phẩm: 
Chất bổ
Nội dung: 
1. Thành phần: trong 1000g 
Chima 200g
Ngó tàu  100g
Xuyên sơn giáp  200g
Vitamin B1 (min): 3.000mg
Vitamin B2 (min): 600mg
Vitamin PP (min):400mg
Tá dợc vừa đủ  1000g
2. Công dụng:
- Kích thích sự sinh sữa cho con đẻ.
- Cải thiện, nâng cao chất lợng sữa, số lượng sữa của con đẻ.
- Tăng cường khả năng sinh sản của con mẹ.
- Phòng ngừa bại liệt và bệnh viêm vú, viêm tử cung sau khi sinh.
- Con đẻ ăn nhiều hơn, động dục sớm hơn, con mập hơn và sai con hơn.
3. Cách dùng:
- Lợn nái đang nuôi con: Trộn 1kg với 150 - 300kg thức ăn.
- Bò sữa: Trộn 1 kg với 200 - 400kg thức ăn.
- Dê sữa: Trộn 1 kg với 300 - 500 kg thức ăn
Quy cách:
-Gói 500g, 1000g

Sản phẩm liên quan

CẦM MÁU NHANH - TCCS 40:2013/HN
HẠ SỐT NHANH - MIỄN DỊCH CAO - GIẢI NHIỆT NHANH -TCCS 108:...
ÚM GÀ VỊT SIÊU TỐC - TCCS 108:2013/HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 56 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO