Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0983 724 904
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

Kháng sinh thảo dược

MẸ ĂN CON KHỎI BỆNH TCCS 93;2013/HN
PHÒNG TRỊ BỆNH ĐƯỜNG RUỘT -TCCS 108:2013/HN
PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH PHÂN TRẮNG, PHÂN VÀNG, NÂU... - TCCS 96:...
PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH GUMBORO, HEN, KHẸC - TCCS 108:2013/HN
PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ XÃ CÁNH, NGHẸO CỔ, BẠI CHÂN, KHẸC -TCCS...
PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY VỌT CẦN CÂU-CHƯỚNG BỤNG -TCCS...
PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH TOI-RÙ-CẢM CÚM - TCCS 108:2013/HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO