Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0983 724 904
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

LASACHU - TS

Mô tả: 
LÀM SẠCH NƯỚC AO VÀ TẠO TẢO TỰ NHIÊN
- TCCS 78:2013/HN
Loại sản phẩm: 
Sản phẩm thủy sản
Nội dung: 
1. Thành phần: trong 1000g
- Bacillus subtilis: 2.1011 CFU
- Bacillus megaterium: 4.1011 CFU
- Bacillus cellulose methanicus: 3.1011 CFU
- Nitrosomonas: 4.1011 CFU
- Saccharomyces cereviseae:2.1011 CFU
- Lactose & bột thảo dược vđ: 1000g
2. Công dụng:
- Giảm độ đục, mùi hôi của nước ao hồ, ổn định màu nước.
- Phân hủy thức ăn dư thừa tồn dưới đáy ao.
- Giảm sự hình thành các loại khí độc (NH3, N, NO2, H2S,...) và các tác nhân có hại trong nguồn nước ao nuôi. Tạo ổn định độ pH.
3. Cách dùng - liều dùng:
- Trước khi thả giống: 1000g/2.000m3 nước
- Tháng đầu: 250g/1.000m3 nước, 15 ngày liên tục dùng 1 lần.
- Tháng thứ 2: 300g/1.000m3 nước, 10 ngày nên dùng 1 lần.
- Tháng thứ 3: 400g/1.000m3 nước, 7 ngày nên dùng 1 lần.
- Trường hợp, ao, hồ bị ô nhiễm nặng; 500-1000g/1.000m3 nước, 5-7 ngày/lần.
- Sau mỗi lần dùng thuốc diệt khuẩn hoặc kháng sinh: 1.000g/5.000 m3  nước.
Lưu ý: Hòa loãng chế phẩm vi sinh vào nước rồi tạt đều khắp ao. Tạt đều ở khắp ao hay góc cho tôm cá ăn.
 

Sản phẩm liên quan

HỖN HỢP MEN SỐNG VÀ VITAMIN CAO CẤP - TCCS 02:2012/HN
GIAI ĐỘC GAN, THẬN - TĂNG MIỄN DỊCH TCCS 01:2012/HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO