Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0983 724 904
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

MEN TIÊU HOÁ CHUYÊN DỤNG

Mô tả: 
TẠO NẠC - NGỪA PHÙ ĐẦU
- TCCS 42:2013/HN
Loại sản phẩm: 
Men trộn
Nội dung: 

1. Thành phần: Trong 1.000g sản phẩm
- Sacharomyces boucadi …………..109 - 2.1010 CFU
- Vitamin A (min) ………………………….2.800.000 UI
- Vitamin E (min)……………………………...90.000 UI
- Vitamin D3 (min)……………………………500.000 UI
- Vitamin B1 (min)……………………………..  200 mg
- Chất mang vđ:  ..........................................1000g
2. Công dụng:
• Tăng cường sinh trưởng, tăng trọng nhanh
• Giúp ăn khoẻ, tiêu hoá tốt
• Giảm bệnh đ ường ruột, giảm chi phí thức ăn
3. Cách dùng:
• Heo con: 1kg trộn với 120kg thức ăn
• Heo thịt, heo nái: 
1kg trộn với 160kg thức ăn
• Gia cầm, cút: 1kg trộn với 200kg thức ăn
• Trâu, bò: 1kg trộn với 140kg thức ăn
Quy cách: gói: 500g; 1.000g

Sản phẩm liên quan

TĂNG TRỌNG NHANH - LỢI NHUẬN CAO - TCCS 42:2013/HN
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH CẦU TRÙNG, TIÊU CHẢY - TCCS 42:2013/HN
NỞ MÔNG - TẠO NẠC - TCCS 42:2013/HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO