Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0983 724 904
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

PREMIX HD 208: NỨT MÓNG - KHỎE TINH

Mô tả: 
CHỐNG NỨT MÓNG-ĐỰC KHỎE TINH
- TCCS 03:2013/HN
Loại sản phẩm: 
PREMIX
Nội dung: 
1. Thành phần: trong 1000g
- Viatmin A (min): ..........500.000UI
- Viatmin E (min):..........300mg
- Vitamin C (min):..........2.500mg
- Zin C (min-max):..........35.000-40.000mg
- Mange (min-max): ..........300-360mg
- Copper (min-max):...........250-300mg
- Iron (min - max):..............800-900mg
- Biotin :...........................50mg
- Sodium: 1%
- Selen hữu cơ (min - max): .....0.1-0.3 mg
- Culcium (min-max);................0.9-1.2%
- Phosphorous (min-max):..........0.7-1%
- Độ ẩm (max): ........................12%
- Cát sạn (max):........................2%
- Chất mang vđ:........................1000g
2. Công dụng
- Chống nứt móng, khô da, lông xù do thiếu chất.
- Tăng mật độ, hoạt lực tinh trùng.
- Tăng khả năng vận động tinh trùng.
- Tăng tỷ lệ thụ thai, con nhiều, đồng đều hơn.
- Tăng tỷ lệ nái đẻ trên nái phối.
- Rút ngắn thời gian động dục trở lại.
- Làm heo đực hăng, tăng số lượng tinh dịch cao hơn.
3. Cách dùng - liều dùng:
- Heo đực: 100-200g/con/ngày, cho ăn từ 2-3 ngày/tuần.
- Nái dạ: 100g/con/ngày, cho ăn liên tục 5 ngày trước ngày tách con.
- Nái tơ: 50g/con/ngày, cho ăn liên tục 5 ngày trước ngày tách con.
Quy cách: 100g, 1kg

Sản phẩm liên quan

ĐẺ CON SAI-NHANH ĐỘNG DỤC - TCCS 03:2013/HN
ĐẺ CON SAI-NHANH ĐỘNG DỤC - TCCS 03:2013/HN
TĂNG ĐỎ MÀO - PHÒNG BẠI LIỆT - TCCS 03:2013/HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO