Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0983 724 904
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

Siêu tăng trưởng

Mô tả: 

PHÒNG SƯNG PHÙ ĐẦU
- TCCS 02:2013/HN

Loại sản phẩm: 
Men trộn
Nội dung: 

1. Thành phần:
 - Saccharomyces. Boucadi:
1010  - 1016  CFU
 - L- lysine                         : 5%
 - DL Methionine               : 3%
 -  Cu; Zn; Fe, Mn, ...
 - Cát sạn:                          : 2%
 - Độ ẩm:                           : 10%
 - Chất mang (Thảo dược) vừa đủ: 1kg

2. Công dụng chính:
 - Nở mông, nở vai, nạc nhiều
 - Tăng cường hấp thu, tăng trưởng vượt trội
 - Lợi nhuận cao nhất
 - Giảm mùi hôi thối, giảm bệnh hô hấp
 - Phòng ỉa chảy không rõ nguyên nhân
3. Cách dùng - liều dùng:
- Heo con từ tập ăn - 20kg; 1kg trộn với 500kg thức ăn
- Heo thịt: +, Từ 20 - 60kg: 1kg trộn với 800kg thức ăn.
                  +, Từ 61kg - xuất chuồng: 1kg trộn với 1000kg thức ăn
- Heo nái: +, Hậu bị: 1kg trộn với 1.500kg thức ăn
                  +, Nuôi con: 1kg trộn với 1000kg thức ăn
Quy cách: 1000g

Sản phẩm liên quan

TĂNG TRỌNG NHANH - LỢI NHUẬN CAO - TCCS 42:2013/HN
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH CẦU TRÙNG, TIÊU CHẢY - TCCS 42:2013/HN
NỞ MÔNG - TẠO NẠC - TCCS 42:2013/HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO