Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0983 724 904
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

THỨC ĂN CHIM SINH HỌC NNI

Mô tả: 

Tên sản phẩm: THỨC ĂN CHIM SINH HỌC
TCCS 89:2012/HN
Dạng bào chế: dạng hạt

Loại sản phẩm: 
Thức ăn chăn nuôi
Nội dung: 

Sản phẩm liên quan

Đầu heo đỏ F116 Dùng theo công thức men ủ vi sinh NNI

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO