Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0983 724 904
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

Xúc Xích Good 3T 500G

Mô tả: 
Xúc Xích Good 3T 500G
Loại sản phẩm: 
Thực phẩm hữu cơ - Ahafood
Nội dung: 
                                             Hướng dẫn sử dụng Sản Phẩm :
Ăn ngay hoặc chiên, hấp, nấu nẩu, chộn xà lách ( nếu sản phẩm đông lạnh phải giã đông).
Có thể chế biến thành món ăn khác tùy ý.
Hạn sử dụng : Xem trên in trên bao bì.
Bảo Quản :+ 45 ngày từ ngày sản xuất khi bảo quản ở nhiệt độ 0 - 4oC.
                  + 90 ngày từ ngày sản xuất khi bảo quản ở nhiệt độ -18oC.
                                             Thông tin cảnh báo an toàn :
Sau khi cắt bao để sử dụng, phần còn lại chưa sử dụng phải tiếp tục bảo quản lạnh và không nên
để quá 3 ngày.
                                            CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN
                         Ngõ 56 -  Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm Hà Nội
                            ĐT : 0243.678.1995 / 676.1997  -   Fax : 0243.676.0921
                                            Email : hainguyenjsc2002gmail.com
                                                         Website : ahafood.vn

 

Sản phẩm liên quan

Xúc Xích Good 3T 200G
Đặc sản thịt sấy khô HC

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO