Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0981 228 522
Bắc Miền Trung :  0969 640 899
Nam Miền Trung:  0981 119 469
Tây Miền Trung:    0914773838


 

CÁCH QUẢN LÝ NHIỆT ĐỘ AO NUÔI TÔM

19/09/20 09:09:10 Lượt xem: 2931
Loài tôm sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh nhất khi được nuôi ở nhiệt độ từ 28- 32 độ C, điều kiện thời tiết diễn biến thất thường nên nhiệt độ trong ao nuôi cũng biến động gây ảnh hưởng đến sự phát triển của con tôm. Do đó, các trại nên quản lý tốt nhiệt độ ao nuôi tôm để tránh việc tôm chậm phát triển, dễ bị nhiễm một số bệnh nguy hại. Hãy cùng tìm hiểu một số cách quản lý nhiệt độ trong ao nuôi tôm sau đây:
Cách quản lý nhiệt độ trong ao nuôi tôm khi nắng nóng
Những ngày nắng nóng để hạn chế nhiệt độ trong ao quá cao làm ảnh hưởng đến tôm người nuôi cần màu nước ở dạng màu trà, giữ độ trong không quá 35 cm
+ Liên tục chạy quạt và oxy đáy để hạn chế sự phân tầng nhiệt độ, có thể sử dụng hệ thống lưới che để hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu xuống ao nuôi tôm
+ Vào các buổi trưa ngày nắng nóng nếu thấy nhiệt độ cao trên C, thời điểm này tôm sẽ ăn rất mạnh và đi phân nhanh nên không thể hấp thụ hết dinh dưỡng gây lãng phí. Do đó người nuôi cần hạn chế tăng nhanh lượng thức ăn vào lúc này
+ Tăng cường xi phon loại bỏ chất thải sau khi cho ăn khoảng 15 – 20 phút ở các cử ăn