Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0983 724 904
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

Tuyển Dụng

23/08/2018
Tuyển dụng công nhân làm giờ hành chính
14/08/2018
Nhân viên Kinh doanh
27/06/2017
Công ty Cổ phần Hải Nguyên Tuyển dụng lao động phổ thông cho nhà máy sản xuất
26/08/2017
Nhằm phục vụ nhu cầu nhân lực cho mảng thực phẩm sạch AHAFOOD, chúng tôi cần tuyển dụng:
09/03/2017
Công ty Hải Nguyên thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh
08/10/2016
Tuyển dụng lao động phổ thông làm việc tại nhà máy sản xuất của công ty.
08/10/2016
Chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân viên IT
23/09/2016
Tuyển dụng nữ kỹ thuật cho Trang trại xanh
23/09/2016
Hải Nguyên tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO