Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0981 228 233
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

Men trộn

TĂNG TRỌNG NHANH - LỢI NHUẬN CAO - TCCS 42:2013/HN
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH CẦU TRÙNG, TIÊU CHẢY - TCCS 42:2013/HN
PHÒNG SƯNG PHÙ ĐẦU - TCCS 02:2013/HN
NỞ MÔNG - TẠO NẠC - TCCS 42:2013/HN
NGỪA TIÊU CHẢY - SƯNG PHÙ ĐẦU - TCCS 42:2013/HN
PHÒNG TIÊU CHẢY - SƯNG PHÙ ĐẦU - TCCS 02:2013/HN
TẠO NẠC - NGỪA PHÙ ĐẦU - TCCS 42:2013/HN
MEN TIÊU HÓA - GIẢM MÙI - TCCS 42:2013/HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO