Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0981 228 233
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

Men sống

MEN SỐNG HÒA TAN - TCCS 48:2013/HN
MEN SỐNG CHỊU NHIỆT - TCCS 48:2013/HN
MEN SỐNG HÒA TAN - TCCS 48:2013/HN
KÍCH TĂNG TRƯỞNG - TĂNG SỐ ĐẺ - TCCS 48:2013/HN
MEN TIÊU HÓA SỐNG - TCCS 48:2013/HN
MEN TIÊU HÓA SỐNG CAO CẤP - TCCS 48:2013/HN
HỖN HỢP MEN SỐNG VÀ VITAMIN - TCCS 48:2013/HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO