Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0983 724 904
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

GREEN FARM

Mô tả: 

GREEN FARM - TRANG TRẠI XANH
- TCCS 78:2013/HN

Loại sản phẩm: 
Đệm lót sinh học
Nội dung: 

1. Thành phần: trong 1000g
- Bacillus lichenifomis (min): 2,7.109CFU
- Bacillus megaterium (min): 2,5.109 CFU
- Lactobacillus acidophilus (min): 3.109 CFU
- Cát sạn (max): 2%
- Độ ẩm (max): 10%
2. Công dụng chính:

 - Gieo không ô nhiễm môi trường         Gặt tăng trọng nhanh hơn
 - Gieo ít phải thay phâm                       Gặt giảm nhân công lao động
 - Gieo giảm mắc bệnh Hen, CRD         Gặt giảm chi phí thuốc thú y
 - Gieo tăng chất lượng thịt                    Gặt tăng lợi nhuận chăn nuôi
 - Gieo làm tiêu phân, giảm ướt              Gặt nuôi tỷ lệ được nhiêu hơn    

3. Cách dùng:
Sản phẩm sử dụng trực tiếp rắc trên nền đệm lót.
Phù hợp trong chăn nuôi công nghiệp, yêu cầu nền chuồng đệm lót dày 20-35cm. Chất liệu tốt nhất là mùn cưa, vỏ bào, vỏ lạc, lõi bắp, trấu, thân cay bắp nghiền (độ dài 3-5 mm).
- Sử dụng cho gà, vịt, cút thịt; Gà , vịt, cút đẻ; Lợn thịt lợn nái.
4. Liều lượng:
- Rắc chuồng trại : 25kg/1000-1500m2. Sau đó, 10-15 ngày rắc lại 1 lần.
- Nước ao, hồ, cống rãnh: 25kg/10.000m3 nước. Sau 20 ngayf rắc lại 1 lần.
Lưu ý: để kéo dài thời gian sử dụng đệm lót, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn, hãy kết hợp cho vật nuôi ăn thức ăn lên men.

Sản phẩm liên quan

MÔI TRƯỜNG XANH-SẠCH-THÂN THIỆN -TCCS 01:2013/HN
BỘT LÀM KHÔ - GIẢM MÙI HÔI - TCCS 78:2013/HN
SẠCH MÙI HÔI-KHÍ ĐỘC TRONG CHUỒNG NUÔI - TCCS 78:2013/HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO