Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0983 724 904
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

LBS - VITAMIN

Mô tả: 

HỖN HỢP MEN SỐNG VÀ VITAMIN
- TCCS 48:2013/HN

Loại sản phẩm: 
Men sống
Nội dung: 

1. Thành phần: trong 1000g
- Lactobacillus acidophilus: 1-3.1010 CFU
- Bacillus subtilis: 2-3.1010 CFU
- Saccharomyces cereviseae: 1.108-109 CFU
- Beta-glucan: 100mg
- Vitamin A (min): 10.1016UI
- Vitamin D3 (min): 10.1016UI
- Vitamin E (min): 10.1016UI
- Vitamin B1(min): 2.200mg
- Vitamin B2(min): 3.200mg
- Vitamin B(min); 1.200mg
- Vitamin B12 (min); 1mg
- Vitamin H (min);10mg
- Vitamin C (min):30.000mg
- Độ ẩm (max):10%
- Cát sạn (max):2%
- Lactose vđ:1000g
2. Công dụng
- Ngăn ngừa các bệnh tiêu chảy.
- Thay thế kháng sinh phòng bênh.
- Kéo dài thời gian đẻ trứng, vỏ dày, ít vỡ.
- Tăng tỷ lệ sống và tỷ lệ đồng đều.
- Giảm mùi hôi thối, phân thành khuôn.
- Giảm stress khi làm vaccine hoặc thay đổi thời tiết,
- Tăng cường tiêu hóa hấp thu.
- Chống còi cọc, chậm lớn.
3. Cách dùng - liều dùng:
 Hòa tan hoàn toàn trong nước.
- Gà, vit, cút đẻ: 1kg hào tan với 1000 lít nước hay 100g/500 gà, vịt, 1000 cút
- Gà, vịt, cút nhỏ: 
1kg hào tan với 1000 lít nước hay 100g/1000 con.
- gà, vịt, cút lớn: 1kg hào tan với 1000 lít nước hay 100g/5
00 con.
- Lợn con, lợn thịt; 1kg cho 1000 kg thức ăn.
Quy cách: 1kg

Sản phẩm liên quan

MEN SỐNG HÒA TAN - TCCS 48:2013/HN
MEN SỐNG CHỊU NHIỆT - TCCS 48:2013/HN
MEN SỐNG HÒA TAN - TCCS 48:2013/HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO