Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0983 724 904
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

Men tăng trưởng

Mô tả: 
PHÒNG TIÊU CHẢY - SƯNG PHÙ ĐẦU
- TCCS 02:2013/HN
Loại sản phẩm: 
Men trộn
Nội dung: 

1. Thành phần: trong 1000g
- Saccharomyces boucadi: 1010-1016 CFU
- Vitamin A: 3.400.000UI
- Vitamin E:120.000UI
- Vitamin D­­3:700.000UI
- Vitamin K3:500mg
- Vitamin B1:400mg
- Zn2+: 4.000-5.000mg
- Fe2+: 13.000-15.000mg
- Mn2+: 3.500-4.500mg
- Cu2+: 700-870mg
- Độ ẩm (max): 10%
- Cát sạn (max): 2%
- Bột bắp sấy vđ: 1000g

2. Công dụng:
- Phòng tiêu chảy, sưng phù đầu.
- Tăng cường tiêu hóa, hấp thu.
Kích thích sinh trưởng, tăng trọng nhanh.
Giúp tăng cường sức khỏe, tăng miễn dịch.
Tạo khung, dáng cho con con.
Giảm chi phí thuốc kháng sinh.

3. Cách dùng:
1000g HD 009 men tăng trưởng hướng dẫn trộn như sau:

  • Heo con tập ăn đến 25 kg: 260-330kg thức ăn.
  • Heo thịt: 330-440kg thức ăn.
  • Heo nái: 550-660kg thức ăn.
  • Gia cầm: 370-420kg thức ăn.


Quy cách:
Gói 1000g


 

Sản phẩm liên quan

TĂNG TRỌNG NHANH - LỢI NHUẬN CAO - TCCS 42:2013/HN
HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH CẦU TRÙNG, TIÊU CHẢY - TCCS 42:2013/HN
NỞ MÔNG - TẠO NẠC - TCCS 42:2013/HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO