Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0981 228 533
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

Tuyển Dụng

21/08/2017
Nhân viên Kinh doanh
27/06/2017
Công ty Cổ phần Hải Nguyên Tuyển dụng lao động phổ thông cho nhà máy sản xuất
26/08/2017
Nhằm phục vụ nhu cầu nhân lực cho mảng thực phẩm sạch AHAFOOD, chúng tôi cần tuyển dụng:
09/03/2017
Công ty Hải Nguyên thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh
08/10/2016
Tuyển dụng lao động phổ thông làm việc tại nhà máy sản xuất của công ty.
08/10/2016
Chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân viên IT
23/09/2016
Tuyển dụng nữ kỹ thuật cho Trang trại xanh
23/09/2016
Hải Nguyên tuyển dụng nhân viên kinh doanh
25/07/2016
Công ty CP Hải Nguyên liên kết Trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam là công ty chuyên sản xuất thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và chế phẩm sinh học. Được thành lập từ năm 2002, đến nay chúng tôi đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường.

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 56 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO