Cam keát veà chaát löôïng !
Ñaûm baûo veà giaù caû !
Taän taâm vôùi khaùch haøng !

Hotline

Miền Bắc             : 0983 724 904
Bắc Miền Trung : 0967 292 266
Nam Miền Trung0963 745 522

HN-BACILAC

Mô tả: 

MEN TIÊU HÓA SỐNG CAO CẤP
- TCCS 48:2013/HN

Loại sản phẩm: 
Men sống
Nội dung: 

1. Thành phần: 1000 g
 - Bacillus subtillis                : 2-3.
1010 CFU

- Lactobacillus acidophilus  : 1-3 .1010CFU
 - Saccharomyces cereviseae: 1.0108  - 1010 CFU
 - Vitamin A                         : 10.106 UI
 - Vitamin D                         : 10.106 UI
 - Vitamin E                          : 10. 106 UI
 - Vitamin B1                        : 2.200mg
 - Vitamin B2                        : 3.200 mg
 - Vitamin B6                        : 1.200mg
 - Vitamin B12                      : 1mg
 - Vitamin H                          : 10mg
 - Vitamin C                          : 30.000 mg

- Độ ẩm (max):                      10%
- Cát sạn (max)                     : 2%
Chất mang (lactose) vđ         : 1000g


2. Công dụng:
- Tăng cường sức đề kháng vật nuôi, giảm chi phí thuốc kháng sinh.
 - Kích thích tiêu hóa, hấp thu thức ăn, giảm chi phí thức ăn,
 - Kích thích quá trình đẻ, kéo dài thời gian đẻ, giảm sáo nái
 - Giảm mùi hôi thối, phân khô thành khuôn.
3. 
Cách dùng:

HN-BACILAC hòa tan hoàn toàn trong nước;

  • Gà, vịt, cút đẻ: 1kg hòa tan với 1000 lít nước hoặc 100g/500 gà, vịt, 1000 cút.
  • Gà, vịt, cút nhỏ: 1kg hòa tan với 1000 lít nước hoặc 100g/1000con.
  • Gà, vịt, cút lớn: 1kg hòa tan với 1000 lít nước hoặc 100g/500con.
  • Lợn con, lợn thịt: 1kg cho 1000kg thức ăn.
Quy cách: 100g, 1 kg

Sản phẩm liên quan

MEN SỐNG HÒA TAN - TCCS 48:2013/HN
MEN SỐNG CHỊU NHIỆT - TCCS 48:2013/HN
MEN SỐNG HÒA TAN - TCCS 48:2013/HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGUYÊN

Địa chỉ: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
NMSX: Ngõ 64 Ngô Xuân Quảng - TT Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: 043.6761997 / 043.6781995
Fax: 043.6760921
Email: hainguyenjsc2002@gmail.com

©2016 by hainguyenjsc.com. Thiết kế bởi VINNO